За нас

25/03/2018
За нас

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е НАШАТА ЦЕЛ

„Визия за България“ е екип от съмишленици, имащ за цел да организира експертно разработване на Проект на Визия за бъдещето на България, нейното широко обсъждане и приемане от обществото. Първият вариант на проект, публикуван в тази онлайн платформа, е в колективно съавторство и всеки читател, притежаващ компетенции и експертиза, може да се включи с предложения или с мнение и оценка. Всеки, който се присъедини към каузата, е наш съмишленик. Всеки, който желае да се включи с доброволен принос в дейността на сдружението, е добре дошъл. Имаме нужда един от друг за дълго. За да успеем, трябва много хора да повярват и да реализират заедно успешна Визия за бъдещето на страната ни.

Експертният съвет към Форум „Визия за България“ е неформален консултативен орган и подкрепя идеята за началото на конструктивен и смислен обществен дебат за бъдещето на България. Включва личности, притежаващи авторитет и експертиза в различни области на обществения живот, с различен светоглед и политическа ориентация, но обединени в разбирането за необходимостта от ясно дефинирани и завладяващи дългосрочни национални цели и стратегии. Вярваме, че взаимодействието на нашата различност, съчетана с добронамереност в търсенето на общите ни цели, може да прозре верните пътища за бъдещето на Родината. Експертният съвет е отворен за всеки, който желае да се включи в дейността му със задълбочени познания и позитивни идеи.

УЧРЕДИТЕЛИ

Христина Христова

Христина Христова

Христина Христова е завършила НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и Българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Главен редактор на онлайн списанието за аналитична публицистика „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“, aвтор на анализи в областта на геополитиката, антропологията, общественото развитие. Работила е като държавен експерт и началник отдел в Министерството на образованието и науката, началник отдел „Култура” в общинска администрация. Интересите й са в областта на глобалното и социалното развитие, формирането на обществено самосъзнание, антропологията, религията.

 

Проф. Валери Стефанов

Проф. Валери Стефанов

Валери Стефанов e професор по история на българската литература и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бил е Ръководител на Катедрата по история на българската литература и декан на Факултета по славянски филологии, както и главен редактор на сп. „Литературата“. Директор на университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Автор на множество изследвания, книги и монографии, свързани с българската литературна история, с колективната идентичност, културната памет, идеологията. Председател на Съюза на колекционерите в България.

 

Александър Узунов

Александър Узунов

Александър Узунов е завършил Политология и магистратура по Дипломация и национална сигурност към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Докторант в програмата по Политология на ВТУ. Зам.-председател на Дипломатически клуб „Имхотеп", експерт към Института за Публична политика и експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация. Автор на анализи в областта на глобалната и регионалната политика. Интересите му са в сферата на геополитиката, международните отношения и сигурността. Анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“.

 

Даниел Проданов

Даниел Проданов

Даниел Проданов е завършил Български език и история в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Учител по история, бивш журналист. Анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“. В публикациите си засяга въпросите за чуждестранните влияния в образователната ни система, за културната идентичност на българите. Интересите му са в областта на новата българска история, геополитиката, образователните стратегии и културните идентичности.

 

Камен Парадов

Камен Парадов

Камен Парадов е завършил Българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“, магистър по „Философия и култура на средновековието“. Сценарист и редактор на предаването „Кино по ноти“ в БНТ и в други телевизионни продукции. Автор и преводач в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“. Интересите му са в областта на социалното развитие, антропологията и музиката.

 

Ивайло Маринов

Ивайло Маринов

Ивайло Маринов е завършил Визуални Изкуства - Реклама и е рекламен мениджър. От 10 години се занимава с услуги в сферата на рекламата - маркетинг, дизайн и фотография. Развива дейността си в своето студио за фотография, което обслужва корпоративни и частни клиенти.

 

Калин Ганев

Калин Ганев

Калин Ганев е завършил Информатика в СУ „Св. Кл. Охридски“ и е програмист на свободна практика. Разработва индивидуални уеб приложения със сложна бизнес логика, структура на базата от данни и администрация, както и фирмени и лични уебсайтове, използвайки собствена платформа. Има разностранни интереси в области като уеб програмиране, фотография, музика, геополитика, здравословен начин на живот и Винг Чун. Калин създаде и поддържа сайта „Визия за България“.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ ФОРУМ „ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Д-р Калоян Методиев

Д-р Калоян Методиев

Калоян Методиев е завършил Политология в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира външна политика и национална сигурност. Доктор по политически науки и университетски преподавател. Част е от експертния екип на Института за стратегии и анализи (ИСА), който публикува ежемесечни политически и геополитически доклади за събитията в България и по света. Научните му интереси и анализи се простират в областта на актуалните политически процеси у нас, геополитически тенденции в глобален мащаб и в региона на Балканите. Един от основните анализатори на „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“.

 

Д-р Димитър Чуровски

Д-р Димитър Чуровски

Димитър Чуровски e завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация по психология на труда. Работи в два изследователски института, а научната му кариера в България завършва като старши научен сътрудник по социална психология. От 27 години живее и работи в Лондон. Автор на редица научни проучвания и публикации, разглеждащи социалната еволюция на обществото в исторически план и като посока и тенденции на развитие в бъдещето. Акцентът в научните и философските му разработки е появата на общественото самосъзнание и неговите трансформации в съвременния и бъдещия свят. Един от основните анализатори на „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“.

 

Д-р Светлин Наков

Д-р Светлин Наков

Светлин Наков е български програмист-предприемач, създател на „Софтуерен университет“ ООД. Автор на множество книги и статии по програмиране. Започва да програмира на 11 години, от 1991 г. насам. Получава докторска степен по компютърни науки през 2010 г. Създава Националната академия по разработка на софтуер (НАРС) през 2005 г. Между 2009 и 2013 г. е главен двигател на Академията на Телерик за софтуерни инженери. В края на 2013 г. стартира инициативата Софтуерен университет (СофтУни) - изключително успешен проект, който прави истинска революция в софтуерната индустрия и дава старт на хиляди млади хора в тяхното кариерно развитие. Носител на множество престижни национални и международни награди, в т.ч. наградата „Джон Атанасов“ за принос в информационните технологии. Мотото на Светлин Наков - „Можем да направим България Силициевата долина на Европа.“

 

Д-р Стоян Йорданов

Д-р Стоян Йорданов

Стоян Йорданов е български учен и предприемач. Завършва СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, със специализация в областта на лазерната физика и оптика. През 2007-2011 г. защитава докторантура по физика в Германия. От 2007 г. до сега работи в различни университети и изследователски институти в Германия и Белгия. Към днешна дата е изследовател в Макс Планк Институт за Полимерни Изследвания в Майнц, Германия. Изследователската му дейност е фокусирана в областта на оптичната микроскопия и нейните приложения във физиката, химията и биологията. С широки интереси във всички области на науката, живота и хай-тек бизнеса. Съосновател и инвеститор в стартъп ИТ компания, базирана в Сингапур и използваща Машинно обучение и Изкуствен интелект.

 

Д-р Мартин Динов

Д-р Мартин Динов

Мартин Динов е доктор по невронауки на Imperial College London. Научният му принос е свързан с разработването на нови BCI технологии и с използването на изкуствения интелект (АI методи) за измерване и подобряване на човешкото внимание. Разработката е финансирана от държавна програма на Обединеното кралство. Д-р Мартин Динов е изследовател, предприемач и консултант в сферите на изкуствения интелект, мозъчно-компютърните интерфейси (BCI) и други научно-технологични теми. Основател е на Стартъп компанията Maaind и групата HackTheSenses. Интересува се и работи и върху блокчейн технологиите, инициативите и методите за безопасното приложение на AI. Той е активен член и организатор на групата London Futurists и съавтор на две книги, издaдeни от групата.

 

Доц. Георги Чанков

Доц. Георги Чанков

Доц. Георги Чанков е преподавател в УНСС и гост-лектор в Технически университет – София. Специалист по международни отношения, европейска интеграция, транснационални корпорации. Дисциплини: „Европейска интеграция“, „Глобално корпоративно управление“, „Европейска цивилизация и култура“. Дисертациoнният му труд е на тема „Вътрешен пазар на ЕС“. Гост-анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“.

 

Чавдар Найденов

Чавдар Найденов

Чавдар Найденов е български социолог, завършил социология и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в Политологическия институт към БАН, във вестниците „Земя“, „Дума“, „Пари“, „Политика“ и в социологическа агенция Тренд.БГ. Завежда направление „Методология и анализи“ в Агенция за социални и маркетингови изследвания Афис. Автор, съвместно с проф. Димитър Денков, на първия рейтинг на българските университети. Автор на множество социологически проучвания и анализи в различни медии и периодични издания.

 

Страхил Делийски

Страхил Делийски

Страхил Делийски е завършил Политология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е асистент в катедра Политология. Преподава политически комуникации и политическа антропология. Публикува своите анализи във вестник „Труд“ и в множество периодични издания, както и в електронните медии. Анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“.

 

Мариана Христова

Мариана Христова

Мариана Христова е завършила Технически университет – София, специалност Информационни технологии. Магистър по Изменение на климата и управление на водите. С днешна дата изучва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Активен участник и сред основните организатори на каузите срещу ГМО продуктите, срещу фракинга за добив на шистов газ, за хранителен суверенитет, срещу ТТИП и СЕТА. Член на Инициативния комитет на Гражданската инициатива „За забрана на проучването и добива на шистов газ в България по метода на хидравлично разбиване“. Именно в резултат от неуморната работа на тази обществена организация беше наложен мораториум върху технологията фракинг за добив на шистов газ в България, а Мариана Христова се превърна в емблематичното лице на съпротивата срещу шистовия газ в България. Гост-анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето".

 

Иван Запрянов

Иван Запрянов

Иван Запрянов е военен експерт по отбрана и сигурност. Завършва Националния Военен Университет „Васил Левски” - В. Търново, специалност „Войсково разузнаване” . Служи в бригада „Специални сили” . През 2004-2005 участва в мисията за следвоенно възстановяване на Ирак в състава на 4-ти пехотен батальон. През 2010 е в мисията на ISAF в състава на 18-ти български контингент в Афганистан. Дипломира се в Командно-щабния колеж на Университета на Морската пехота, Куантико, САЩ. През 2014 завършва магистратура „Анализ на отбраната” във Военноморското следдипломно училище в Монтерей, САЩ. Преминал е курсовете „Подбор и обучение на оператори от специалните сили” и „Граждански дейности” във Форт Браг, Северна Каролина, САЩ. Завършил е Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий”. Един от най-четените анализатори и автор на монографията „САЩ воюват с чужди ръце”, която се публикува периодично от април 2016 г. в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето” и проследява съвременните военни и геополитичски конфликти.

 

Христо Пейнов

Христо Пейнов

Христо Пейнов е възпитаник на НПМГ и УНСС, където се дипломира като финансист. Работил е в сферата на журналистиката, а от няколко години - в IBM - най-големият доставчик в света на софтуер, хардуер и комплексни услуги в областта на информационните технологии. Интересите му са свързани с историята, културата, спорта, политиката, изкуствения интелект. Стремежът към висока етичност в човешките отношения му помага да се утвърди и като един от най-добрите български спортни арбитри с международно признание.

 

Виктория Терзиева

Виктория Терзиева

Виктория Терзиева е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Член на Софийска адвокатска колегия. С множество специализации в Академията по европейско право /ERA/ в гр. Трир, Германия - в сферата на данъчното право, eвроинтеграцията, развитието на малкия и среден бизнес и др. Обществената й ангажираност е свързана със социалните отношения, човешките права, поддържането на общността. Интересите й са в областта на историята, археологията, изкуството и литературата. Пътешественик.

 

Д-р Цветеслава Гълъбова

Д-р Цветеслава Гълъбова

Д-р Цветеслава Гълъбова е завършила медицина в Медицински университет – София и бизнесадминистрация в УНСС. Национален експерт по психиатрия на Българския лекарски съюз. От 1994 г. работи в Държавната психиатрична болница „Св.Иван Рилски“ – Нови Искър, където 4 години е била лекар ординатор, 11 години – началник на отделение за мъже с остри психози, а от 2009 г. е директор на болницата. Съдебен експерт по психиатрия повече от 15 години. Национален експерт по психиатрия на Българския лекарски съюз. Активен участник в обществения дебат за проблемите на българското здравеопазване. Анализатор в множество периодични издания и електронни медии. Гост-анализатор в „Memoria de futuro - Памет за бъдещето”.

 

Николай Иванов

Николай Иванов

Николай Иванов е музикант, композитор и художник, чието творческо кредо е синтез между Традиция и Модерност. Твори в отворено поле от стилистики - концерти, музика за филм, фрески, мозайки, кавалетна живопис, както и многобройни реставрации на емблематични сгради и исторически храмове в София и страната. Автор е на музиката на 50 филма и реализира над 25 CD в Германия, Унгария, Франция, Норвегия и България. Участва в множество престижни световни фестивали. Има 49 самостоятелни изложби в България и Европа. Носител е на множество награди за филмова музика, между които „Златен кон на Леонардо“ (Милано), „Най добра филмова музика“ (Лос Анжелис, Индипендънт филм фест), „Най добър Саундтрак“ (Лисабон 2017) и годишната награда на Лисабон Филм Фестивал 2017 - „Най-добър филмов композитор“.

 

Цеца Христова

Цеца Христова

Цеца Христова е завършила Българска филология във Великотърновския университет „Св. Св.Кирил и Методий“. Професионалната й реализация е в областта на журналистиката, връзките с обществеността и телевизионното продуцентство в няколко електронни медии. Зам.-главен редактор и преводач на „Memoria de futuro - Памет за бъдещето“. Интересите й са в областта на масовите комуникации, образованието и социалната политика.

 

Станислав Мишев

Станислав Мишев

Светослав Мишев завършва Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и председател на Дипломатически клуб „Имхотеп“ във ВТУ. Член на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана в Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Член на Дружеството за ООН. Интересите му са в областта на дипломацията, правото и международните отношения.

МИСИЯ

Ние, инициаторите на Форум „Визия за България“, сме обединени от разбирането, че проектът на дългосрочна визия на нашия народ може и трябва да се разработва прецизно и прозрачно от широка група експерти и да се предложи на обществото за обсъждане и приемане. Настоящето изложение е опит да предизвика размисъл, дискусия и приобщаване на българи от всички поколения към тази национална кауза. Вниманието се фокусира върху нарастващата роля на технологиите за възможен качествен скок в човешкия прогрес и алтернативните пътища пред страната ни през 21 век. Очевидно успехът на това амбициозно начинание зависи от умението на хора с различна експертиза, светоглед и политическа ориентация в съавторство да формулират завладяващи и реалистични, общественозначими и дългосрочни цели във фин баланс между научното, емпиричното и духовното познание, между ентусиазма на младите и интуицията на мъдреците за бъдещето на Родината.

Възникването на дългосрочна визия, която има потенциала да обедини общественото съзнание, не е еднократен и случаен акт. Това е многопластов и продължителен процес на формиране и налагане на една визия, в конкуренция с други визии, част от които са напълно несъвместими. За да постигнем интелектуално и морално превъзходство на продукта Визия за България, е необходимо инициатори, съавтори, медиатори и организатори да се обединим около най-високи принципи и обществени цели. За да постигнем и политическо превъзходство, е необходимо Визията да бъде подкрепена и приета от критична маса хора и обществени субекти, в т.ч. реформирани и нови политически партии, както и държавните институции. Тогава тя ще оживее като една от важните, мотивиращи и задвижващи развитието на страната сили. Успехът в решаваща степен зависи от личностния интегритет, експертизата, таланта и енергията на нови политици, ярки общественици и духовни авторитети, способни да мотивират и водят дългосрочно народа ни в избраната посока.

Всичко това не е лесно. Но ние вярваме, че общественият форум „Визия за България“, отворен за всеки сънародник, желаещ да се включи със свой принос в различни фази на процеса, ще обедини усилията ни и ще доведе до желания резултат. В контекста на казаното, излишно е съавторството на това изложение, както и на окончателния текст на Визията, да бъде персонализирано. То е само началото от предстоящия колективен доброволен труд на многобройни съмишленици с мисията да потърсят цел и път за страната ни в 21 век.

Приятно четене, приятелю!

Добре дошъл в БЪЛГАРИЯ ОТВЪД ХОРИЗОНТА!

Екип и Експертен съвет на Форум „Визия за България“

***

Запознайте се с пълния текст на Визия за България и се присъединете към каузата!

Споделяне:
9416

Вашите мнения

Все още няма коментари към статията.