Обществен форум "Визия за България"

Ние ви предлагаме платформа, съдържаща Проект на Визия за бъдещето на България.
Нашата първа цел е да предизвикаме прозрачна обществена и експертна дискусия,
както и редакция в колективно съавторство с вас до постигането на значима публична подкрепа. Крайната цел е обединение на критична маса от мислещи и можещи хора
около каузата за доброто бъдеще на България
и предизвикване на качествено нова трансформация в общественото съзнание
за поемане на градивен курс към нашето бъдеще.

Визия за България